+420 737 558 759 mediace@resolvia.cz

Potřebujete se dohodnout
bez soudu?
Zkuste mediaci

Řeším spory

V PODNIKÁNÍ A BUSINESSU I V OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH I V MAJETKOVÉ OBLASTI A DĚDICTVÍ I BYDLENÍ A SOUSEDSKÉM SOUŽITÍ I VZNIKACÍCÍ ZE SMLUV A PŘI NÁHRADĚ ŠKODY I NA PRACOVIŠTI A VE ŠKOLE

 

Jak vnímám řešení sporů z pohledu různých profesí

Mediátor

 • zohledňuje zájmy obou stran
 • cílem je konkrétní řešení

Mediátor je nestranný. Zajímá se o potřeby a obavy obou stran s důrazem na praktickou stránku problému. Cílem je oboustranná dohoda, která je srozumitelná, užitečná, v souladu se zákonem a přináší zisk oběma účastníkům.

Právník

 • hájí svého klienta
 • řešení je zpravidla jednostranně výhodné

Právník není nezávislý. Hájí oprávněné zájmy klienta. V praxi to snahu o dohodu spíš zhoršuje. Druhá strana mu často nedůvěřuje a místo oboustranně spokojeného řešení dochází k jednostranně výhodnému návrhu.

Psycholog

 • zaměřuje se zejména emoce
 • konkrétní řešení nenavrhuje

Psycholog jde v emocionální oblasti velmi do hloubky. Výsledkem je zmapování konfliktu a ošetření emocí, což pomáhá zklidnit situaci. Nenavrhuje ale praktické řešení. Proto se tento přístup hodí pro omezený okruh konfliktních situací.

Co nejčastěji jako mediátorka řeším

Problémy v businessu a v občanskoprávní agendě

 • Problémy při plnění povinností z uzavřených smluv
 • Vypořádání majetku a převody nemovitostí
 • Náhrada vzniklé škody
 • Dojednávání podmínek obchodu
 • Řešení sporů ze zakázek
 • Reklamace a stížnosti
 • Pracovní a zaměstnanecké konflikty

Další oblasti, které můžete řešit

 • Sousedské záležitosti
 • Spory v širší rodině
 • Bydlení a nájem
 • Dědictví a pozůstalost

Skutečné příběhy, jak mediace pomáhají

Firemní projekt

Obrátil se na nás šéf stavební firmy s tím, že jeho zaměstnanci mají potíže s dokončením projektu. Na mediaci jsme pozvali klíčové projektanty bez šéfa. Ukázalo se, že hlavní potíží je rozdělení odpovědnosti za jednotlivé fáze projektu a rovněž komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Společně jsme probrali, jak nastavit komunikační toky a jaké informace zaměstnanci potřebují od sebe vzájemně a jaké potřebují od vedení. Výsledky byly následně sděleny vedení. K řešení postačila dvě mediační setkání.

Dům po rodičích

Obrátily se na nás dvě sestry, jejichž rodiče zemřeli a odkázali jim dům s polnostmi. Problémem bylo užívání a údržba domu s ohledem na jeho velkou vzdálenost od Brna, dále také otázka bydlení a finančního vyrovnání, kdy žádná ze sester neměla na vyplacení. V průběhu mediace jsme probíraly všechny možné i nemožné varianty, jak s domem naložit. Hlavní obavou obou sester bylo, že ta druhá svůj podíl prodá. To ale každá ze sester odmítla, což bylo pro obě velká úleva. Sestry se pak už docela snadno dohodly na pronájmu domu a rozhodly se pro farmaření. Dnes je z něj prosperující biofarma se skvělými výrobky.

Schválnosti na pozemku

Tahle mediace byl oříšek. Dlouholeté spory mezi sousedy, častá intervence policie, ze které se vyvinulo několik přestupkových řízení, hrozby žalobami. Mediaci jsme zrealizovali na popud starosty. Mediace zabrala o něco více času, hodně jsme se věnovali starým křivdám. Teprve poté, co se vyčistily věci z minulosti a sousedé slyšeli i pohled toho druhého, byli schopni o své situaci reálně uvažovat. Společně jsme dohodli pravidla užívání obou zahrad, od pálení listí přes grilovačky po provoz cirkulárky. Pravidla oběma sousedům velmi pomohla a i když vztahy nejsou ideální, soužití funguje. V současné době připravujeme mediaci k vyhodnocení spolupráce a k nastavení dalších pravidel.

Mediace je vždy levnější a rychlejší než soud

Mediátor

Mediátor vás provází procesem mediace. Většinou potřebujeme 3 setkání, jedno po dvou hodinách. Výsledkem je dohoda, kterou můžete nebo nemusíte předložit soudu.

Hodinová sazba: 1 200 Kč /osoba
Celková cena: 7 200 Kč/osoba

Právník

Právník vám připraví rozbor situace, písemnosti pro protistranu a započne vyjednávání s protistranou. Pokud se věc podaří vyřešit bez soudu, zabere práce právníka cca 20 hodin.

Hodinová sazba: cca 2 000 Kč/úkon
Celková cena: 40 000 Kč/osoba

Soud

Soudní proces za podpory právníka trvá průměrně 4 stání, každé v průměru po dvou hodinách. K tomu se připočítává příprava listin, vyjednávání s protistranou. Pokud řízení prohrajete, pak hradíte také náklady advokáta protistrany (mimo rodinné věci).

Celková sazba za soudní proces včetně služeb advokáta:
80 000 Kč plus soudní poplatky

Váháte, zda je pro vás mediace vhodná?

Nabízím první půlhodinu mediace zdarma. Je to prostor pro vás si rozhodnout, zda má pro vás mediace smysl i po finanční stránce.
Kontaktujte mě

Mediace jsou stále nedoceněné

Mediátor je nestrannou osobou, která vede účastníky ke konstruktivnímu jednání, společnému přemýšlení nad variantami řešení a k uzavření dohody. Mediace bohužel není mezi lidmi stále příliš známá. Lidé neradi hovoří o svých problémech na veřejnosti a často se stydí vyhledat pomoc. Proto se snažím přispívat k popularizaci mediace a její přínosy ilustrovat na příbězích z praxe.

Více o mediaci v realitě se můžete dozvědět zde na LINKEDIN nebo v sekci