+420 737 558 759 mediace@resolvia.cz

Jak mediace u nás probíhá

Společně se pobavíme o tom, co řešíte

JUDr. Iveta Studenková

tel.: +420 737 558 759
e-mail: mediace@resolvia.cz

Úvodní telefonát

Pokud si myslíte, že by vám mediace mohla pomoci, jednoduše mi zavolejte nebo napíšete. Společně se pobavíme o tom, co řešíte. Protože jsem jako mediátorka vždy neutrální, stačí mi rámcové informace, nepotřebuji vědět žádné podrobnosti. Domluvíme se rovněž na způsobu, jak kontaktovat druhou stranu a dohodneme si termíny pro první setkání.

Oslovení druhé strany

Po úvodním oslovení kontaktuji druhou stranu (mediační partner). Hned na začátku ji upozorním, že se jedná o dobrovolnou akci a současně vysvětluji, co může od mediace očekávat, co může získat a jak ji může využít. Vyjasňuji otázku neutrality mediátora. Ptám se také na agendu mediačního partnera, kterou chce do mediace přinést. Pokud partner souhlasí, domlouváme termíny pro první setkání.

Podklady k případu

Nepotřebuji žádné podklady. Mediátor nezkoumá listiny, jejich obsah ani pravost, nezkoumá ani, kdo jaké poslal e-maily nebo esemesky. Nejsme u soudu. Věcná stránka sporu se společně otevírá a řeší až na mediaci.

Předmediační rozhovor

Během prvního mediačního setkání hned v úvodu s účastníky probírám, jak bude mediace probíhat. Společně se domlouváme na časovém harmonogramu, na používání flipchartu a poznámek, na pravidlech výměny informací během mediace, zdůrazňuji opět neutralitu mediátora a důvěrnost a dobrovolnost procesu. Pokud strany všemu rozumí a mediace jim dává smysl, rovnou pokračujeme.

Mediace

Mediace jako rozhovor stran za účasti mediátora prochází několika fázemi. V první fázi mediátor strany vyslechne. Smyslem je porozumět tomu, co strana říká a vyjasnit případná nedorozumění, která mohla vzniknout. Strany tak mluví zpravidla jedna po druhé. Pokud jedna strana hovoří, druhá naslouchá. Mediátor rozhovor podporuje a situaci, včetně emocí, potřeb a obav stran, mapuje. Toto je klíčová fáze mediace a může být někdy zdlouhavá a náročná. Pokud jde vše dobře, strany si vzájemně porozumí a jsou schopny společného konstruktivního dialogu. Ten je veden směrem k vyjasnění věcného rámce sporu, hledání možností a sestavení řešení situace. Pokud je to pro strany užitečné, sestavuje se i plán, který si strany vyzkouší a po konkrétně stanovené době se s mediátorem znovu sejdou a vyhodnotí, zda plán funguje nebo zda je třeba jej nastavit jinak.

Výstupy z mediace

Účastníci mediace si mohou odnést v podstatě jakoukoli dohodu, která jim bude dávat smysl a bude v souladu se zákonem. Strany mohou odejít jen s dílčí dohodou, která jim ovšem umožní postupné obnovení ztracené důvěry. Jinou možností je odnést si plán realizace, který si strany v praxi nejprve vyzkouší a na dalším setkání jeho funkčnost ověří a případně jej upraví. Další možností, pokud strany znají své limity a možnosti, je uzavření komplexní dohody, kterou mohou strany dodržovat mezi sebou, anebo ji mohou předložit soudu ke schválení, například v průběhu soudního řízení. Všechny dohody, které strany uzavřou, musí splňovat zákonné podmínky. Dohody, které jsou předloženy soudu, splňují ještě i kritéria stanovená předmětem soudního řízení. Na splnění těchto parametrů dává mediátor pozor.

Podklady k případu

Jako meditátorka pracuji v důvěrném prostředí a informace z mediace nikomu neposkytuji. Ani soudu, ani úřadům, ani blízkým osobám. Veškeré výstupy jsou odsouhlaseny oběma stranami a současně je odsouhlasen i způsob, jak s nimi strany naloží. I strany jsou žádány o to, aby důvěrnost mediace respektovaly. Pokud strana důvěrnost poruší, může být mediace ukončena.

Zajímala by vás mediace?
Potřebujete se dozvědět více?