+420 737 558 759 mediace@resolvia.cz

O mně

Když se právní služby a mediace doplňují

Vystudovala jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2009 titul Mgr., 2011 titul JUDr.). Na fakultě nás učili, že každý problém má své řešení, které je možné najít v zákoně anebo v rozhodnutí soudu. Během své kariéry jsem prošla právní praxí v Kanceláři veřejného ochránce práv (2008-2009, 2013), praxí právníka a advokáta dětí na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (2013-2020) a praxí advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Martiny Ďurďovič (od r. 2020 doposud).

V zaměstnání jsem pochopila, že moje cesta je působit jako právník mezi běžnými lidmi a pomáhat jim právní radou při řešení denních situací. Také jsem zjistila, že právní řešení v běžném životě nestačí a že zákon zdaleka nedává odpověď na vše. Že klíčové je poznat člověka, porozumět jeho problému, pomoci mu zorientovat se v situaci, pochopit, co je pro něj vlastně důležité a nabídnout mu adekvátní řešení.

Tato praxe mě přivedla k mediaci jako efektivnímu způsobu řešení konfliktu v rodině, v businessu, v občanskoprávních věcech. Pochopila jsem, že mediace, kde lidé přicházejí na vlastní způsob řešení, a právní služby, které zaručují platnost a funkčnost dohody v právním prostředí, se skvěle doplňují.

Prošla jsem výcvikem transformativní mediace (2015-2017) a začala jsem mediovat zejména rodinné kauzy. Následně jsem si doplnila praxi také o facilitativní mediaci (2020-2021), ke které jsem měla blízko zejména v advokátní praxi.

V současné době jsem zkušenou mediátorkou s právním vzděláním a praxí. Rodinnou mediaci zaměřenou na fungování rodiny po rozpadu manželství a partnerství vykonávám v rámci Mediačního a edukačního centra MEDUC v Brně (od r. 2018 doposud), tedy v neziskovém sektoru. Současně vedu vlastní praxi ve společnosti RESOLVIA s.r.o. (od r. 2021 doposud), která se orientuje na řešení sporů z občanskoprávních záležitostí, majetkových věcí, business záležitostí, sousedských sporů, problémů se školou, přestupků a náhrad škod atp. Spolupracuji také s online platformou Disputio, kde působím jako mediátorka a konzultantka (od r. 2023 doposud).

Jsem rozvedená, starám se celkem o pět dětí a dva psy, často a ráda běhám a věnuji se józe. Moje profese mediátorky je pro mě posláním a přínosy mediace aplikuji v i běžném životě.

Klienti, kteří mediaci vyhledají, jsou často rádi, že umím nabídnout pohled na mediační dohodu i z hlediska práva. Mají tak jistotu, že jdou správným směrem a že neuzavírají protiprávní dohodu. Dohoda také bývá schvalována bez problémů i u soudu.

Mediace mi dává pocit smysluplně odvedené práce, která klientům v jejich životě pomůže a která má praktický a hmatatelný výsledek. Mým cílem je přispět k řešení, které je výhodné a užitečné pro obě strany mediace a také přispět ke zlepšení jejich komunikace. Největší odměnou pro mě osobně je, pokud dohoda klientům funguje a pokud se dokáží dále domlouvat i bez mediátora.

Výcvik v mediaci

2021
nácvikové víkendy facilitativní mediace Mgr. Robina Brzobohatého, PhDr. Lenky Polákové a Mgr. Tomáše Horáčka 
2018–2020
mediační workshopy v Mediačním centru Brno, transformativní mediace, pod vedením Mgr. Martiny Cirbusové, Ph.D
2018
Advanced Family mediation course (Institute for transformative mediation)
2017
Child Inclusive mediation and counselling (CIMC) course, 18 hrs
2017
Responding Effectively to Conflict Training, 24 hrs
2015
výcvik v řešení rodičovských konfliktů, transformativní mediace, 72 hodin

Praxe v mediaci

od 2023
opětovná praxe v rodinné mediaci v Mediačním a edukačním centru Brno
od 2021
vlastní praxe
2020–2022
co-mediace se zapsanou mediátorkou JUDr. Martinou Ďurďovič, včetně debreegingu
2018–2021
mediace v Mediačním a edukačním centru Brno při Centru sociálních služeb Brno, transformativní mediace, vedeny jako co-mediace, pod vedením Mgr. Martiny Cirbusové, Ph.D.
2015–2020
mediace na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, transformativní mediace, vedeny samostatně nebo jako co-mediace, pod vedením Mgr. Robina Brzobohatého

Zajímala by vás mediace?
Potřebujete se dozvědět více?