+420 737 558 759 mediace@resolvia.cz

O mně

Moje cesta k mediacím

Vystudovala jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na fakultě nás učili, že každý problém má své řešení, které je možné najít v zákoně anebo v rozhodování soudů. Mou vysněnou prací byla kariéra na Ústavním soudu, který hájí hodnoty společnosti. Pak jsem ale začala pracovat v Kanceláři veřejného ochránce práv, na kterého se velmi často obraceli lidé s problémy s exekucí, dávkami, s úřady nebo lidé ve vězení. Pochopila jsem, že moje cesta je působit mezi těmito lidmi a pomáhat jim právní radou při řešení denních situací.

Následně jsem začala pracovat na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, kde jsem řešila ponejvíce agendu kolizního opatrovnictví, tedy zastoupení dětí a hájení jejich práv u soudu. Agenda rodinného práva se stala mou srdcovou záležitostí. Zde jsem poznala, že právní řešení nestačí a že zákon zdaleka nedává odpověď na vše. Že klíčové je poznat člověka, naslouchat jeho starostem, porozumět jeho problému, pomoci mu zorientovat se v situaci, pochopit, co je pro něj vlastně důležité a nabídnout mu adekvátní řešení. Tato praxe mě přivedla k mediaci jako způsobu řešení konfliktu v rodině.

Prošla jsem výcvikem mediace a začala jsem mediovat zejména rodinné kauzy. Následně jsem začala spolupracovat s Mediačním centrem v Brně na Minské, kde jsem pracovala také souběžně po přechodu do advokátní praxe, kde působím dodnes. Pochopila jsem, že mediace a advokacie se mohou dobře doplňovat.

Klienti, kteří mediaci vyhledají, jsou často rádi, že umím nabídnout pohled na mediační dohodu i z hlediska práva. Mají tak jistotu, že jdou správným směrem a že neuzavírají protiprávní dohodu. Dohoda také bývá schvalována bez problémů i u soudu.

Mediace mi dává pocit smysluplně odvedené práce, která klientům v jejich životě pomůže a která má praktický a hmatatelný výsledek. Mým cílem je přispět k řešení, které je výhodné a užitečné pro obě strany mediace a také přispět ke zlepšení jejich komunikace. Největší odměnou pro mě osobně je, pokud dohoda klientům funguje a pokud se dokáží dále domlouvat i bez mediátora.

Výcvik v mediaci

2021
nácvikové víkendy facilitativní mediace Mgr. Robina Brzobohatého, PhDr. Lenky Polákové a Mgr. Tomáše Horáčka a příprava na zkoušku zapsaného mediátora
2018–2020
svépomocné mediační workshopy v Mediačním centru Brno, transformativní mediace, pod vedením Mgr. Martiny Cirbusové, Ph.D

Praxe v mediaci

od 2021
vlastní praxe
od 2020
co-mediace se zapsanou mediátorkou JUDr. Martinou Ďurďovič, včetně debreegingu
2015–2021
debreefing po každé mediaci
2018–2021
mediace v Mediačním centru Brno při Centru sociálních služeb Brno, transformativní mediace, vedeny jako co-mediace, pod vedením Mgr. Martiny Cirbusové, Ph.D.
2015–2020
mediace na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, transformativní mediace, vedeny samostatně nebo jako co-mediace, pod vedením Mgr. Robina Brzobohatého

Zajímala by vás mediace?
Potřebujete se dozvědět více?