+420 737 558 759 mediace@resolvia.cz

O mediaci

Hlavním cílem procesu mediace je ukončení sporu

Kdy je vhodné přijít na mediaci

Chcete se dohodnout mimo soud

Pokud zvažujete soudní proces, ale chcete udělat vše pro to, abyste se mu vyhnuli, vyzkoušejte mediaci.

Vaše soudní řízení je zdlouhavé

Jste-li v soudním řízení, které je příliš dlouhé, drahé, neefektivní a s nejistým výsledkem, může pomoci mediace.

Jste ve složité situaci

Jestliže se nacházíte v situaci, kdy potřebujete řešit složité záležitosti s nějakou druhou stranou, ale nevíte jak na to, vyzkoušejte mediaci.

Pomocí mediace lze řešit více oblastí, než si myslíte

Hlavním cílem procesu mediace je ukončení sporu dohodou. Dohoda může mít několik podob, může být schválena soudem anebo jen uzavřená mezi stranami. Může se týkat obsahových záležitostí, způsobu komunikace nebo také nastavení spolupráce s dalšími odborníky.

1. Zaseknuti ve smlouvě

Typické problémy: smlouva upravující vztah spotřebitele a obchodníka v oblasti poskytování služeb a zboží, nepochopení pojmů ve smlouvě, neporozumění obsahu smlouvy, nedořešené postupy ve smlouvě pro krizové situace, slepé lpění na postupech stanovených smlouvou, narůstající nedůvěra mezi smluvními partnery, nemožnost splnit smlouvu nebo dodržet termín, vznik škody, absence komunikace a nechuť spolupracovat

Výsledek mediace:

 • vyjasnění sporných bodů ve smlouvě;
 • vyjasnění, co se stalo a proč byla smlouva porušena;
 • vyjádření pohledů každé ze stran k problému a vzájemné vyslechnutí;
 • zmapování možných následků krizové situace;
 • nastavení kroků k řešení krizové situace;
 • vyčíslení škody a určení způsobu financování její úhrady;
 • dohoda na další možné spolupráci;
 • nastavení další komunikace;
 • obnovení důvěry.

2. Pracovní spory

Typické problémy: nepříjemné pracovní záležitosti z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance nebo pracovního týmu, jako např. dodržování pracovní doby, rozdělení a odpovědnosti v práci, rozdělení práce na projektu.

Výsledek mediace:

 • detailní popis, jakou práci a v jaké kvalitě je třeba odvádět;
 • jaké pracovní úkoly vykonat; jak nastavit adekvátní mzdu;
 • jak rozdělovat odpovědnost za projekty;
 • jak kontrolovat plnění zadaných úkolů;
 • jak řešit problémy na pracovišti mezi zaměstnanci.

3. Sousedské spory a bydlení

Typické problémy: oblast nájmu, oblast sporů během soužití v bytovém domě, jako např. domluva doby nájmu, nerušeného využívání bytu, způsobu hrazení nájemného, obtěžování hlukem nebo emisemi, průjezdu přes pozemek.

Výsledek mediace:

 • nastavení dodržování klidu a pořádku ve společném domě;
 • určení způsobu užívání společných prostor;
 • nastavení, jak zamezit schválnostem při užívání sousedních zahrad;
 • nastavení postupu společné spolupráce s úřady.

4. Business záležitosti

Typické problémy: vyjednávání mezi obchodníky, uzavírání kontraktů, nastavení spolupráce na projektech, řešení krizových situací, vyjednávání s třetí stranou nebo koncovým zákazníkem.

Výsledek mediace:

 • podmínky úhrad faktur,
 • postup reklamace služeb,
 • jak vyjednávat před uzavřením kontraktu,
 • definice podmínek realizace projektu,
 • návrh řešení financování a cashflow,
 • konkrétní nastavení spolupráce po uzavření kontraktu nebo pravidel pro jednání s třetími subjekty.

5. Spory v širší rodině

Typické problémy: dědictví, dělení a převody majetku, péče o starší členy domácnosti, užívání domu po rodičích.

Výsledek mediace:

 • rozpis majetkového vyrovnání,
 • definice způsobu převodu nemovitostí,
 • pravidla užívání rodinného domu,
 • vícegenerační soužití,
 • rozdělení a zajištění péče o staré rodiče,
 • pomoc mladým s dětmi a financování mladé rodiny,
 • řešení dědictví po příbuzném.

6. Škola a děti

Typické problémy: nepříjemná jednání s vedením školy ohledně chování vašeho dítěte, vyjednávání s učiteli o prospěchu a dalšího směřování vašeho dítěte, šikana ve škole.

Výsledek mediace:

 • nastavení individuálního přístupu k dítěti,
 • nový způsob předávání informací mezi učitelem a rodičem,
 • doplňující forma klasifikace dítěte.

Přínosy typické pouze pro mediace

Klidný prostor

Víte, proč je klidný prostor tak důležitý? Protože atmosféra soudního jednání je velmi stresující. Mluví hlavně advokáti, čelíte nepříjemnému výslechu a náročným otázkám soudu a protistrany a s psychickým vypětím čekáte, jak vše dopade. Při mediaci toto vše odpadá. Ovšem emotivní prostředí to taky zpravidla bývá.

Rozhodujete sami

​V soudním procesu za vás rozhoduje někdo jiný a je velmi těžké a zdlouhavé rozhodnutí změnit.

V rámci mediace rozhodujete sami. Aktivně řídíte své kroky, za jakých podmínek chcete uzavřít dohodu, jestli vám mediace dává smysl a chcete v ní pokračovat. Vy jste zodpovědní za to, jak spor dopadne.

Porozumění a pochopení

Mnohdy stačí správně naslouchat. Otvíráním jednotlivých témata a společnou diskusí nad nimi se vyjasní spousta věcí. Diskusi vedu pomocí ověřených technik, které odhalí skutečné zájmy a obavy obou stran. Často se pak stává, že se obě strany časem naučí hovořit o svých potížích i bez mediátora.

Rychlé řešení

Oproti soudnímu řízení je mediace realizována v krátkých lhůtách, s minimálními náklady a s okamžitým účinkem. Není výjimkou, že soudní řízení trvají dva až pět let, a to včetně soudů ohledně dětí! Každý soud velice dobře reaguje, pokud se strana chce dohodnout. Rád schvaluje i dohody z mediace.

Zajímala by vás mediace?
Potřebujete se dozvědět více?