+420 737 558 759 mediace@resolvia.cz

Mediační techniky transformativní mediace

  1. Spirála konfliktu

Spirála konfliktu

Jak fungují lidé v konfliktu? Podle teorie transformativní mediace se pohybují ve spirále. Negativní emoce, příkrá slova, osobní útoky jednoho vyvolávají reakci druhého. Je veden poziční boj. V konfliktu lidé hovoří o tom, co by chtěli oni sami, případně o tom, co ten druhý udělal špatně. Potřeby nebo představy druhého nehrají žádnou roli. Komunikační partner se pak cítí zraněný, přehlížený, ponížený. A tak se začne bránit opět tím, čeho chce dosáhnout pouze on. Slova jako „my“, „spolu“, „dohromady“, se vytrácí. Komunikační partneři se stále více propadají do negativity. V konečném důsledku se vzájemnými slovními útoky natolik vyčerpají, že nejsou schopni učinit žádné rozhodnutí, které vede ke zlepšení situace. Cítí pouze vlastní ublíženost, vlastní křivdu, kterou vyvolal ten druhý, a pomalu se od sebe vzdalují. Nakonec upadají do rezignace na řešení konfliktu a do beznaději.

Transformativní mediace se snaží na tuto spirálu konfliktu reagovat a všímat si příležitostí pro změnu komunikace. Tyto příležitosti přicházejí v podobě sebereflexe („možná to nebylo tak, jak jsem si myslel“), uznání druhého („možná jsi měl v tomto pravdu“), schopnosti učinit konstruktivní návrh („dobře, tak jak teď z toho ven“), empatie („to pro tebe muselo být náročné“).

I my můžeme v běžném životě sledovat spirálu konfliktu a aktivně proti ní vystoupit. K tomu je možné učinit tyto kroky:

1) Brát emoce druhého s rezervou,

2) Oddělit problém a osobu,

3) Podívat se na věci z ptačí perspektivy,

4) Přijít alespoň s malým uznáním osobnosti a situace druhého,

5) Projevit alespoň malé pochopení pro emoce druhého,

6) Připustit vlastní pochybení,

7) Nabídnout konstruktivní nápady k řešení.  

Toto jsou ověřené způsoby, jak konflikt zvládnout a nastavit opět věcnou komunikaci vedoucí k řešení. Je možné je praktikovat teď a tady. Vypadají jednoduše, ale vyžadují potlačení vlastního ega. Možná to je respektující komunikaci to nejtěžší.